Paul Bogle był jamajskim diakonem Baptystów i aktywistą. Jest bohaterem narodowym Jamajki. Był przywódcą protestujących w Morant Bay w 1865 roku, którzy maszerowali na rzecz sprawiedliwości i sprawiedliwego traktowania wszystkich mieszkańców Jamajki. Po powstaniu w Morant Bay Bogle został schwytany przez wojska rządowe, osądzony i skazany przez władze brytyjskie w stanie wojennym i powieszony 24 października 1865 roku w Morant Bay court house.
Bogle stał się przyjacielem zamożnego właściciela ziemskiego i kolegi Baptysty George ’ a Williama Gordona, dwunasowego człowieka, który służył w Zgromadzeniu jako jeden z dwóch przedstawicieli parafii św. Gordon przyczynił się do tego, że Bogle został mianowany diakonem Kościoła Baptystów w Stony Gut w 1864 roku. Warunki były trudne dla czarnoskórych chłopów, ze względu na dyskryminację społeczną, powodzie i awarie upraw oraz epidemie. Wymagana zapłata podatków wyborczych uniemożliwiła większości z nich głosowanie. W sierpniu 1865 Gordon skrytykował brytyjskiego gubernatora, Edwarda Johna Eyre ’ a, za sankcję „wszystkiego, co uczyniła klasa wyższa, dla ucisku Murzynów”.
Bogle skoncentrował się na poprawie warunków biednych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.