för att kontrollera elektrolytens specifika vikt är det möjligt att använda en hydrometer (även kallad en ”aerometer”) eller en digital densitetsmätare (även kallad en ”digital hydrometer”).

använda en hydrometer

en blybatteri hydrometer är en speciell typ av hydrometer som ser ut som en spruta med en glödlampa. Inuti glödlampan finns en flottör som är kalibrerad för mätning av specifik vikt (SG). För att använda hydrometern suger du en del av batterisyran (H2SO4) ur batteriet upp i glödlampan och läser av det värde som anges av flottören som flyter i provet.

använda en digital densitetsmätare

en digital densitetsmätare (ibland kallad en digital hydrometer) kan användas för att mäta svavelsyraelektrolytens specifika vikt så länge mätcellen tål aggressiva syror. Resultatet omvandlas vanligtvis till rätt temperatur och visas i önskad enhet som SG (Specific Gravity) 80/80 på den digitala displayen.

Densitetsmätare (eller digitala hydrometrar) har vissa fördelar jämfört med hydrometrar: förutom att de är snabbare och ger resultatet på en digital display som redan konverterats till temperaturen är rengöringen enklare. Mellan mätningar med en digital densitetsmätare krävs inte rengöring av cellen eftersom proverna är likartade, endast en sköljning före nästa mätning utförs. Densitetsmätning på en densitetsmätare kräver endast hantering av en liten volym på 2 mL.

genom att följa några enkla riktlinjer är det möjligt att säkerställa goda täthetsmätningsresultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.